Bruxelles in Movimento B.I.M. – Wie zijn wij

logo bim

Onze Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW in Nederlands, ASBL in Frans) heet “Bruxelles in Movimento” (bewegende Brussel), een VZW die betrekking heeft op “de studie en de analyse van de bewegingen en van de participatieve vormen van sociale vertegenwoordiging, maatschappelijke en politieke van de burgers, met speciale aandacht voor het gebruik van nieuwe technologieën en sociale media. De belangrijkste doelen zijn: organisatie van vergaderingen, debatten, opleiding activiteiten; interacties met organisaties die soortgelijke en congruente doelen hebben; de realisatie van sociale en culturele bewustmakingscampagnes over de vrije toegang tot natuurlijke hulpbronnen en het milieu, de interventie van de burgers op het grondgebied, de ondersteuning en de ontwikkeling van culturele activiteiten, de medewerking van de leden in gezamenlijke inkoop activiteiten”.

Wij zijn voornamelijk activisten van meetup van “Amici di Beppe Grillo – M5S Bruxelles” (Vrienden van Beppe Grillo – M5S Brussel), maar zoals omschreven in ons statuut “de vereniging handelt onafhankelijk van enige politieke partij en is, door zijn binnenwerkingen, van het principe van de directe democratie geïnspireerd. In dit opzicht, Internet speelt een belangrijke rol om het associatie lidmaatschap te faciliteren en om consultaties, beraadslagingen en beslissingen van de leden mogelijk te maken”, dan zijn we open voor iedereen die wil worden betrokken en die zijn bijdrage wil geven om een actief deel in positieve verandering in het maatschappelijk, gebaseerd op de beginselen van billijkheid, het milieuzorg, de Sociale en Duurzame Ontwikkeling, collectieve bewustzijn, te zijn. We hebben de behoefte om onszelf uit te rusten van een “instrument”, om met het maatschappelijk middenveld van Brussel, met andere verenigingen en met andere Instellingen te interageren, gevoeld. Het belangrijke VZW doel is het bewustzijn over over bepaalde onderwerpen van de Italiaan en Europese burgers die hier in Brussel wonen, om mensen te proberen aanmoedigen om actief deel in het maatschappelijk middenveld te worden.

Geef een reactie